Visa bild Poster XX
Poster XX
Denna bild är 370 * 271 pixlar och 26 KB stor. Klicka här för att visa originalfilen.

Poster XX

From upper left to right:

Spännliggande Arm- och Benlyftning

(lit. Tension-recline with Arm-raising and leg-raising)

Sträckfallsittande Armböjning och sträckning

(lit. Stretch-fall-seated with Arm-flexion and extension)

Högsittande Bennedtryckning

(lit. Elevated-seated Leg-depression)

Frambågliggande Växelvridning

(lit. Forward-arch-recline with Alternating-twist)

Size: 50 * 70 cm